ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/A/II/PFRON/S/2023 „ OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO -EXCEL”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „ OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO -EXCEL” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej , uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON. NR ZAPYTANIA 15/A/II/PFRON/S/2023

 

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA NR 15 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15