ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/A/II/PFRON/S/2023 JAVA SCRIPT

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie SZKOLENIA JAVA SCRIPT w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 1 osoby niepełnosprawnej , uczestnika projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków PFRON. NR ZAPYTANIA 16/A/II/PFRON/S/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA NR 16