ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/A/II/PFRON/S/2023 „KURS JĘZYKA  HISZPAŃSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY”

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu „  JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY” w wymiarze min. 50 godzin szkoleniowych – dla 2 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA ”, współfinansowanego ze środków  PFRON.   NR ZAPYTANIA 13/A/II/PFRON/S/2023 „KURS JĘZYKA  HISZPAŃSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY”

Nr postępowania:

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA NR 13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13